Mart 2019
İlhan Zeynep Karakılıç, Lülüfer Körükmez, Cavidan Soykan

GAR üyeleri İlhan Zeynep Karakılıç, Lülüfer Körükmez ve Cavidan Soykan tarafından gerçekleştirilen “Resilience, Work and Gender in the (Turkish) Migratory Context” [Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet] başlıklı literatür taraması tamamlandı. Bu tarama, aynı zamanda Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenen aynı adlı projenin Suriyeli göçmen/mülteci kadınların ekonomik pratiklerini ve bu pratiklerin kadınların dayanıklılığı ile ilişkisini inceleyeceğimiz saha çalışmasına da bir giriş niteliği taşıyor. Literatür taramasının birinci bölümü toplumsal cinsiyet ve göç tartışmaları; ikinci bölümü farklı disiplinlerde dayanıklılık (resilience) kavramının seyri; üçüncü bölümüyse göçmenlerin emek piyasasına katılımını ele almaktadır.

Ekler:
Dosya
Bu dosyayı indir (resilience-work-and-gender.pdf)Literatür Taraması