GAR Göç Araştırmaları Derneği ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) Göç ve Hareketlilik Araştırma Grubu (aMIMO) tarafından düzenlenen güncel göç seminerleri Prof. Prem Kumar Rajaram'ın konuşması ile devam ediyor

GAR Göç Araştırmaları Derneği ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) Göç ve Hareketlilik Araştırma Grubu (aMIMO) tarafından düzenlenen güncel göç seminerleri başlıyor.

Seminer, 25 Nisan 2019, Cezayir Toplantı Salonunda.

GAR Göç Araştırmaları Derneği ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) Göç ve Hareketlilik Araştırma Grubunun (Amimo) ortaklaşa düzenlediği güncel göç seminerleri Nisan ayında Fransa'dan iki ismi ağırlıyor. Tarihsel ve etnografik yaklaşımlara odaklanılacak bu iki konuşma ve ardından yapılacak tartışmalar Fransızca olacak.

28 Mart 2019, Perşembe, 18.00-20.00 Cezayir Toplantı Salonu

The Incorporation of Syrian Healthcare Professionals in Turkey: Temporal Horizons and Partial Integration, Souad Osseiran

Dr. Souad Osseiran sunuşunda daha önce çok incelenmemiş bir alan olan Suriyeli sağlık sektörü çalışanlarının Türkiye’deki sağlık sistemine uyum süreçlerinden bahsedecek. Bunun için, Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de uzun süre kalacakları öngörülerek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün birlikte hazırladığı ve Suriyeli sağlık çalışanlarının Türkiye’de Göçmen Sağlık Merkezleri’nde çalışmasına dayanan projesini inceleyecek.

28 Şubat 2019, Perşembe, 18.00-20.00 Cezayir Toplantı Salonu

Refugee Management Between Turkey and Europe, Past vs. Present Timothy Reno

IPLI Vakfı Direktorü Timoty Reno bu sunuşunda, 1923 Lozan Antlaşması ile hukuki bir zemin kazanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Yunanistan ve Milletler Cemiyeti’nin Rum mübadillerin durumu ile günümüzde Türkiye’den Avrupa Birliği’ne geçen mültecilerin durumlarını kamu politikaları açısından karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Sunuşun dili İngilizce’dir.

31 Ocak 2019, Perşembe, 18.00-20.00 Cezayir Toplantı Salonu

Amerika’da İbadet: Türkiye Kökenli Göçmenlerin Dinsel Aidiyetlerinin

Sınırları, Z. Selen Artan-Bayhan

ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerle yapılan derinlemesine mülakatlara dayanan bu sunum, göçmenlerin dini cemaat olarak nasıl organize olduklarını, dini pratiklerini ve aidiyetlerinin sınırlarını ele alıyor.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]