GAR Akademi Bahar 2022 Dönemi

Göç ve Emek Ders Serisi

İşyerinden Mahallelere Suriyeli Emekçiler: Mekânsal Ayar, Sömürü ve Disiplin

Özgür ve yenilikçi bilginin kâr amacı gütmeden ve kurumsallık adı altında baskılanmadan üretilmesine ve eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasına imkân tanıyacak bir alan açma hedefiyle Haziran 2020’de kurulan GAR Akademi, yoluna 2022 Bahar döneminde Göç ve Emek Ders Serisi ile devam ediyor.

GAR Akademi 2022 Bahar dönemi Göç ve Emek Ders Serisi, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu tarafından verilecek olan İşyerinden Mahallelere Suriyeli Emekçiler: Mekânsal Ayar, Sömürü ve Disiplin başlıklı 3 haftalık ders ile devam ediyor. 

Bu ders, Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki emek süreçlerine dahil olma mekanizmalarını ve buradaki özgül konumlarını David Harvey’e ait “mekânsal ayar” (spatial fix) kavramı çerçevesinde inceleyecek ve devlet-sermaye arasındaki zımni işbirliğinin Suriyeli mültecilerin üretim süreçlerindeki bugünkü konumunu ve sorunlarını nasıl şekillendirdiğini tartışacaktır. Kayıtdışı Suriyeli işçi istihdamının bazı sektörlerde,  Türkiye sermayesinin birikim ve karlılığın önündeki hukuki ve toplumsal engelleri daha düşük ücretler, daha uzun çalışma saatleri dayatmasıyla ve işyerlerindeki özel disiplin mekanizmalarıyla aşmasını nasıl mümkün kıldığı İzmir’de yapılan bir saha çalışmasından elde edilen veri ve örneklerle sergilenecektir. Mülteci istihdamı yoluyla gerçekleşen “mekânsal ayarın” işlemesinde ve sürdürülmesinde  Suriyelilerin ülkedeki statü ve geleceklerinin belirsizliğinin yanında toplumdaki yaygın Suriyeli karşıtlığının oynadığı kurucu rol de tartışmaların ayrı bir boyutunu teşkil edecektir. Mülteci emekçiler üzerinde işlemekte olan mekânsal ayarın ve buradan türeyen özel emek rejiminin sürdürülebirliği işyerlerinde icra edilen iktidar pratikleri dışında, mültecilerin kendi emek güçlerinin yeniden üretim alanı olan mahallelerin gündelik hayatında tabi oldukları özel mekânsal düzenlemeler ve kontrol/disiplin mekanizmaları ile de ilişkilidir. Bu bağlamda dersin ikinci kısmı, işyerlerinden mahallelere yönelerek Suriyeliler üzerinde icra edilen yerleşik nüfusun da fiilen icracısı olduğu, mekânsal sınırlama yanında şiddet-cezalandırma pratiklerini de içeren özel disiplin mekanizmalarını yine saha çalışmasından yola çıkarak tartışacaktır.   Ders, mültecilerin hem üretim (işyerleri) hem de yeniden üretim alanında(mahalleler) içerisine girdikleri sınıf/iktidar ilişkilerinin farklı boyutlarını ele almak suretiyle mültecilerin ülkedeki idaresine devlet kurumları ve sivil toplum  örgütleri yanında fiilen sermaye sahiplerinin ve yerleşik halkın nasıl dahil olduğunu göstermeye ve buradan ortaya çıkan özel “biyopolitik rejimin” işleyişinin anahatlarını ortaya çıkarmaya çalışacaktır.  

Dersler 5-12-19 Nisan Salı günleri saat 19:00’da, Zoom programı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Kayıt olanlara Zoom bağlantısı ders günü gönderilecek; 3 dersin tamamına katılanlara GAR Akademi katılım belgesi verilecektir. GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.

Kayıt için tıklayınız