"Göç Yönetimi, İnsani Yardım ve Türkiye" 

Dr. Eda Sevinin

31 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 | 19:00

Derse kayıt olmak için tıklayınız.

Özgür ve yenilikçi bilginin kâr amacı gütmeden ve kurumsallık adı altında baskılanmadan üretilmesine ve eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasına imkân tanıyacak bir alan açma hedefiyle Haziran 2020’de kurulan GAR Akademi, yoluna 2022 Güz döneminde de iki ayrı ders serisi ile devam ediyor.

Bu derslerin ilki, Dr. Eda Sevinin tarafından verilecek olan iki haftalık "Göç Yönetimi, İnsani Yardım ve Türkiye" başlıklı ders ile başlıyor.

31 Ekim 2022 tarihli ilk derste, uluslararası göç yönetiminin tarihsel gelişimine odaklanacağız. Bir yandan uluslararası göç yönetiminin geçtiği tarihsel süreci ve dönüşümleri ele alırken bir yandan bugün gelinen durumda farklı göç yönetimi pratiklerinin temellerini oluşturan kavramları, aktörleri ve varsayımları eleştirel bir perspektifle inceleyecek ve bu alandaki kuramsal tartışmalara kısa bir giriş yapacağız. Dersin ikinci ve son kısmında ise zorunlu göç ve iltica alanına odaklanarak bugün karşılaştığımız iltica politikalarının uluslararası göç yönetimindeki yerini tartışacağız. İkinci kısımdaki tartışma sırasında hem Avrupa Birliği’nin hem de Türkiye’nin son dönem göç yönetimi pratiklerine ve iltica politikalarını merkeze alacağız. 7 Kasım 2022 tarihli ikinci derste ise göç ve insani yardım ilişkisine odaklanacağız. Öncelikle insani yardımın tarihsel gelişimine, temel ilkelerine ve kavramlarına kısa bir giriş yapacağız. Ardından insani yardımın öznesi, aktörü ve yararlanıcısı kimdir sorusunu tartışacağız. Dersin ikinci kısmında insani yardım ve göç ilişkisine odaklanarak uluslararası (zorunlu) göç yönetimi içinde insani yardımın yerini irdeleyeceğiz. Son kısımda ise göçmen ve mültecilerin insani yardım çerçevesinin içinde yer almalarının göç politikaları açısından anlamını ve insani yardıma yöneltilen kuramsal ve pratik eleştirileri ele alacağız.

Eda Sevinin: 2022 yılında Central European University Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora derecesini aldı. Doktora tezinde Türkiye’de insani yardım ve göç politikaları üzerine çalıştı. Halihazırda Göç Araştırmaları Derneği’nde Afganların Türkiye’de Kabulü başlıklı projede çalışmaktadır.

31 Ekim 2022 ve 7 Kasım 2022 Pazartesi günleri saat 19:00'da başlayacak olan dersler, Zoom programı aracılığıyla online gerçekleştirilecektir. Kayıt olanlara Zoom bağlantısı ders günü gönderilecek; 2 dersin tamamına katılanlara GAR Akademi katılım belgesi verilecektir. GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.