aMiMo IFEA/GAR Seminerleri Serisi 2022-2023 “Sınırlar ve Ötesi” 

27 Ekim Perşembe 2022 – 18:30 Online

Sınırlar, Teknoloji ve Aktörler: Van ve Edirne Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

Dr. Sibel Karadağ – Kadir Has Üniversitesi & GAR Göç Araştırmaları Derneği

Bu araştırma, Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-İran sınır bölgelerindeki insan hareketliliği bağlamında değişen sınır yönetimi, uygulanan siyasi aygıtlar ve teknolojik dönüşüm üzerine odaklanmaktadır. Aynı zamanda, her iki sınır bölgesinde son yıllarda yaşanan mekânsal dönüşümün yerel aktörler üzerindeki etkisi de araştırmanın kapsamı içerisindedir. Araştırmada, Türkiye-Yunanistan kara sınırı özelinde 2020 Pazarkule olaylarından itibaren süregelen dönüşümün izleri sınır kontrolü ve insan hareketliliği bağlamında incelenmektedir. Türkiye-İran sınırında ise, 2018 sonrası artan sınır geçişleri ve 2021 yazından itibaren örülmekte olan duvarın yereldeki etkileri ele alınmaktadır. Araştırmanın bulguları, Edirne ve Van sınır köylerinde yapılan derinlemesine görüşmeler ve saha gözlemlerine dayanmaktadır.

 

Bio

Sibel Karadağ, Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesidir. Aynı zamanda 2021/2022 Mercator Stiftung-Istanbul Politikalar Merkezi araştırmacısıdır. “Ege Denizi’nde Göçün Kontrolü, Sınırın Yönetimi: Pratiklerin, Öznelliklerin ve Anlatıların Etnografik Analizi” (2020) başlıklı doktora araştırması boyunca Midilli Adası’nda arama-kurtarma operasyonlarında gönüllü olarak çalıştı. 2018-2019 yılında, Yale Üniversitesi’nde Fulbright bursiyeri olarak misafir araştırmacı oldu. Karadağ’ın ilgi alanları, eleştirel güvenlik ve sınır çalışmaları, göç ve hareketlilik, insancıl faaliyet politikaları, siyaset sosyolojisi ve emek çalışmalarıdır. Çok sayıda proje raporuna ek olarak, makaleleri Geopolitics, Turkish Studies, Comparative Migration Studies, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayınlandı. 2022 Temmuz ayında, “Floodgate politics: Europe’s externalization policies and Turkey’s response” başlıklı kitap bölümü Routledge tarafından basıldı. Karadağ, aynı zamanda GAR üyesidir.

 

Kayıt için: https://forms.gle/MMhxemhKfboRZm3g8