Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Göç Araştırmaları Derneği (GAR) ortak yayını olan "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları" başlıklı e-kitap yayında.

GAR Göç Araştırmaları Derneği olarak GARkitaplık fikrinin ilk ürünü olan “Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar” kitabını ilginize sunarız.

Gülay Uğur Göksel
Çeviri : Müge Kızıltuğ
Pinhan Yayınları

Bu kitap, göçmen entegrasyonu meselesini bir demokratik adalet sorunu olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, “entegrasyon” teriminin yorumunun ev sahibi toplumun o andaki endişelerine dayanarak, göçmen çeşitliliğinin sosyal uyum ve güvenlik üzerindeki etkileri bakımından tarih boyunca yeniden inşa edildiğini öne sürer ve Parekh, Tully ve Honneth’in tanınma teorilerinin bir çözümleme ve uygulamasıyla, dahil edilme ve bireyselleşmenin normatif değerlerine dayalı, yeni bir “adil entegrasyon” tanımı ortaya koyar.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]