Bu ders göç hareketleri ve sosyo-mekansal dönüşümü birlikte ele alarak teorik ve etnografik araştırmalar aracılığıyla göç çalışmalarına kentsel perspektifler sunmaktadır.

The course, consisting of 3 sessions, explores the conceptual frames on refugee labor within scholarly debates in forced migration research. It offers a space for discussing the emergent themes in existing debates in broader refugee studies to offer a critical perspective on the formulation of refugee labor as a subject of study.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]