“İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin kıyısında Afganlar” isimli rapor, Afganların hem tehlikeli yolculukları boyunca hem de İstanbul’daki yaşamlarında daimi olarak maruz kaldıkları güvencesiz koşulları inceler.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]