Buket Özdemir Dal

Buket Özdemir Dal

Akademik ve İdari İşler Sorumlusu

Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. 2021 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Göç Çalışmaları Programında doktorasına devam etmektedir. Araştırmaları, başta göç olmak üzere toplumsal cinsiyet ve toplumsal hafıza alanlarında yoğunlaşmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve profesyonel çalışma deneyimleri bulunmaktadır. Bununla birlikte pazarlama araştırmaları alanında kalitatif araştırmacı olarak çalıştı. Şu anda Göç Araştırmaları Derneği’nde Akademik ve İdari İşler Sorumlusu pozisyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

Özge Ozan

Özge Ozan

Akademik ve İdari İşler Sorumlusu

İTÜ’de lisans derecesini aldı. Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Yüksek Lisans Programına devam etti. Uzun yıllar farklı sivil toplum örgütlerinde ve kadın örgütlerinde profesyonel ve gönüllü olarak çalıştı. Yönetici, koordinatör ve uzman olarak görev aldı. Göç alanında, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim uzmanı olarak mülteci kadınlarla hak temelli eğitim ve atölye çalışmaları sürdürdü. Mültecilerin hizmet aldığı belediye ve STK yöneticileri ve çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerini sürdürdü. Hali hazırda Göç Araştırmaları Derneği’nde Akademik ve İdari İşler sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]